Szanowni Państwo,

zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawę wyposażenia multimedialnego do sali konferencyjnej w ramach zapytania ofertowego z dn. 29.01.2021 r. w związku z realizacją projektu nr PLBU.03.02.00-18-0508/17-00 „SOS – ratunek – centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych”.

Przed złożeniem oferty prosimy o zapoznanie się z plikami do pobrania, które zawierają wszystkie informacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
k.kiwior@goprbieszczady.pl

Z poważaniem
Karolina Kiwior
Koordynator projektu

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofetowe

Załącznik nr 1: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2: formularz oferty

Załącznik nr 3:oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 4: klauzula antykorupcyjna