Szanowni Państwo,

zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawa pompy infuzyjnej – strzykawkowej. w związku z realizacją projektu nr PLBU.03.02.00-18-0508/17-03 „SOS – ratunek – centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych”.

Więcej szczegółów w linku poniżej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/104864

Zamawiający Fundacja SOS – na ratunek, informuje iż do postępowania na wyłonienie wykonawcy na zakup i dostawę pompy infuzyjnej – strzykawkowej zostało złożone pytanie w dniu 22 kwietnia 2022 r.

W związku z tym, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

_Pytania-i-odpowiedzi_22.04.2022

Zamawiający Fundacja SOS – na ratunek, informuje iż do postępowania na wyłonienie wykonawcy na zakup i dostawę pompy infuzyjnej – strzykawkowej zostało złożone pytanie w dniu 25 kwietnia 2022 r.

W związku z tym, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

_Pytania-i-odpowiedzi_25.04.2022

Zamawiający Fundacja SOS – na ratunek, informuje iż do postępowania na wyłonienie wykonawcy na zakup i dostawę pompy infuzyjnej – strzykawkowej zostało złożone pytanie w dniu 25 kwietnia 2022 r.

W związku z tym, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

_Pytania-i-odpowiedzi_26.04.2022

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
biuro@sos-naratunek.pl

Z poważaniem
Karolina Kiwior
Koordynator projektu