2019-12-04

Szanowni Państwo,

zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie i instalację tablicy informacyjnej w ramach zapytania ofertowego 2/SOS/2019/SOSRESCUE z dn. 04.12.2019 r. w związku z realizacją projektu nr PLBU.03.02.00-18-0508/17-00 „SOS – rescue – the training center for organizing and operating cross-border rescue  actions”.

Przed złożeniem oferty prosimy o zapoznanie się z plikami do pobrania, które zawierają wszystkie informacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
pbu@sos-naratunek.pl
+48 690 937 996

Z poważaniem
Jan Balicki
Communication Manager

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe 2.SOS.2019.SOSRESCUE

Załącznik nr 1 – zapytanie ofertowe 2.SOS.2019.SOSRESCUE

Załącznik nr 2 – logotypy i wzory