Szanowni Państwo,

zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawę zestawu zróżnicowanych narzędzi do podtrzymania życia w związku z realizacją projektu nr PLBU.03.02.00-18-0508/17-00 „SOS – ratunek – centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych”.

Więcej szczegółów w plikach poniżej:

zapytanie ofertowe 

zał. 1 szczegółówy opis zamówienia narzędzia

zał. 2 formularz ofertowy narzędzia

zał. 3 oświadczenie o braku powiązań narzędzia

zał. 4 klauzula antykorypcyjna narzędzia