Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Fundacji SOS na ratunek reprezentowany przez Witolda Tomakę oraz Adama Balickiego podpisał 14 listopada 2018 roku umowy partnerskie do projektu SOS – rescue – the training center for organizing and operating cross-border rescue actions współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2020. Podpisanie umów odbyło się w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych.
Umowy ze strony partnerów podpisali:
Prezes Mihail Yavorivsky – Lwowska regionalna służba kontrolno-ratownicza związku turystyczno-sportowego Ukrainy
Naczelnik Krzysztof Szczurek i Główna Księgowa Agnieszka Poznańska – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Bieszczadzka
Burmistrz Bartosz Romowicz oraz Skarbnik Gminy Ewa Kaczmaryk – Elmerych – Gmina Ustrzyki Dolne
przy obecności Pani Alicji Wosik – Kierownik Oddziału Programu w Rzeszowie.
Podpisanie umów partnerskich przypieczętowało wspólną realizację projektu.
Obecnie pracujemy na ostatnimi dokumentami i procedurami, które pozwolą na bezpośrednie rozpoczęcie realizacji projektu.