Ratownicy Grupy Bieszczadzkiej GOPR od 1 do 15 grudnia 2019 roku uczestniczyli w szkoleniu na operatorów dronów (oficjalnie: bezzałogowych statków powietrznych) z wpisanym uprawnieniem dodatkowym na loty poza zasięgiem wzroku dla kategorii wagowej statków powietrznych do 25 kg.

Zajęcia teoretyczne odbyły się w Ustrzykach Górnych, a część praktyczna w Stężnicy. Szkolenie zakończyło się uzyskaniem oficjalnych uprawnień.

Szkolenie zrealizowano w ramach projektu SOS – ratunek centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

W 2020 roku ratownicy Lwowskiej służby kontrolno-ratowniczej również będą uczestniczyć w takim szkoleniu, co jest powiązane z  wyrównywaniem różnic w wyszkoleniu kadry w ramach polsko-ukraińskiej współpracy służb ratowniczych i projektu SOS RATUNEK.

Autorem zdjęć jest Krzysztof Adamczyk (GOPR).