Film z drona, który zakupiliśmy w ramach Programu Współpracy Transgranicznej

Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.