Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Unieważnienie zapytania ofertowego na szkolenia medyczne dla ratowników górskich z dnia 04.01.2022 r.
Zamawiający unieważnia czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na szkolenia medyczne dla ratowników górskich z dnia 04.01.2022 r. w związku…
Rostrzygnięcie zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia medycznego dla ratowników górskich
Szanowni Państwo, W związku z rostrzygnięciem zapytania ofertowego na szkolenia medyczne dla ratowników górskich z dnia 04.01.2022 r. w związku…
Zaproszenie do złożenia oferty na szkolenia medyczne dla ratowników górskich
Szanowni Państwo, zapraszamy do złożenia oferty na szkolenia medyczne dla ratowników górskich w związku z realizacją projektu nr PLBU.03.02.00-18-0508/17-03 „SOS –…
Rostrzygnięcie oferty na wykonanie oraz dostarczennie materiałów promocyjnych.
Szanowni Państwo, W związku z rostrzygnięciem zapytania ofertowego na wykonanie oraz dostarczennie materiałów promocyjnych z dnia 08.12.2021 r. w związku z…