Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

ROSTRZYGNIĘCIE oferty na zakup i dostawa pompy infuzyjnej - strzykawkowej.
Szanowni Państwo, W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia wykonawcy na zakup i dostawę pompy infuzyjnej – strzykawkowej, informujemy iż zostały…
ROSTRZYGNIĘCIE na zakup i dostawę zestawu medycznego do działań w trudnych warunkach
W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia wykonawcy na zakup i dostawę zestawu medycznego do działań w trudnych warunkach w…
ROSTRZYGNIĘCIE na zakup i dostawę medycznego wyposażenia do centrum szkoleń
W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia wykonawcy na zakup i dostawę medycznego wyposażenia do centrum szkoleń w ramach projektu „SOS…
Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawa pompy infuzyjnej - strzykawkowej.
Szanowni Państwo, zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawa pompy infuzyjnej – strzykawkowej. w związku z realizacją projektu nr PLBU.03.02.00-18-0508/17-03…