SOS RATUNEKProjekt SOS – ratunek
centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Budżet projektu: 1 864 110,39 €

Dofinansowanie unijne: 1 677 699,34 €

  Partnerzy – Beneficjenci projektu

  • Fundacja SOS – na ratunek
  • Lwowska regionalna służba kontrolno-ratownicza związku sportowo-turystycznego Ukrainy
  • Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Bieszczadzka
  • Gmina Ustrzki Dolne

Cele projektu

  • utworzenie centrum treningowego i koordynacji transgranicznych akcji ratowniczych
  • redukcja czasu mobilizacji zespołów ratowniczych
  • zwiększenie efektywności transgranicznych akcji ratowniczych na terenie Bieszczad
  • zakup nowoczesnego sprzętu dla służb ratowniczych z Polski i Ukrainy
  • podniesienie kwalifikacji ratowników z Polski i Ukrainy oraz strażaków OSP z Gminy Ustrzyki Dolne
  • organizacja spotkań tematycznych o bezpieczeństwie w górach w Polsce i na Ukrainie

Początki projektu

Pierwsza koncepcja projektu powstała z inicjatywy ratowników Grupy Bieszczadzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszukując możliwości finansowania rozbudowanego przedsięwzięcia powołano do życia Fundację SOS na ratunek jako podmiot wspierający oraz nawiązano współpracę z Gminą Ustrzyki Dolne i Lwowską regionalną służbą kontrolno-ratowniczą związku sportowo-turystycznego Ukrainy. Pierwszy szczegółowy zarys projektu powstał w 2016 roku.

Zobacz kalendarium projektu

Broszurka Bezpieczeństwo w Górach

Działania przed i w trakcie projektu

Podpisanie umów partnerskich

Prezentacja projektu i pokazy ratownicze – Forum Miast i Regionów w Jasionce

Szkolenie ratowników GOPR na operatorów dronów

Rozbudowa, przebudowa i modernizacja centrum szkoleniowego w Równi w 2019 roku