Aktualności

Aktualności

ROSTRZYGNIĘCIE oferty na zakup i dostawa pompy infuzyjnej - strzykawkowej.
Szanowni Państwo, W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia wykonawcy na zakup i dostawę pompy infuzyjnej – strzykawkowej, informujemy iż zostały…
Rostrzygnięcie oferty na wykonanie oraz dostarczennie materiałów promocyjnych.
Szanowni Państwo, W związku z rostrzygnięciem zapytania ofertowego na wykonanie oraz dostarczennie materiałów promocyjnych z dnia 08.12.2021 r. w związku z…
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie oraz dostarczennie materiałów promocyjnych.
Szanowni Państwo, zapraszamy do złożenia oferty nawykonanie oraz dostarczennie materiałów promocyjnych w związku z realizacją projektu nr PLBU.03.02.00-18-0508/17-00 „SOS – ratunek…
Rostrzygnięcie III zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia medycznego dla ratowników górskich
Szanowni Państwo, W związku z rostrzygnięciem zapytania ofertowego na szkolenia medyczne dla ratowników górskich z dnia 27.10.2021 r. w związku…