Szanowni Państwo,

W związku z rostrzygnięciem zapytania ofertowego na szkolenia medyczne dla ratowników górskich z dnia 06.10.2021 r. w związku z realizacją projektu nr PLBU.03.02.00-18-0508/17-00 „SOS – ratunek – centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych” informujemy iż:

Złożone zostały 3 oferty na wszystkie części. 

Firma Dream Team Anna Kawalec Górczyńska złożyła na część pierwszą, część drugą oraz trzęść trzecią: kwota 110 000,00zł

Firma W.I.R SOF-MED-CENTER złożyła na część czwartą i piątą: kwoa 56 400,00zł

Firma Tomasz Sanak Usługi Medyczne złożyła na część szóstą: kwota 46 800,00 zł

Ze wzgldeu na wysoką cenę szkolenia, oferta firmy Dream Team Anna Kawalec-Górczyńska została odrzucona. Pozostałe firmy spełniły wszystkie warunki i zostały przyjęte.

Dziękujemy za złożenie ofert