W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia wykonawcy na zakup i dostawę zestawu medycznego do działań w trudnych warunkach w ramach projektu „SOS – ratunek – centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych” informujemy, iż zostały złożone następujące oferty:

  1. TAC&MED POLAND KRZYSZTOF DRYLA,Prałkowce 264/9,37-700 Przemyśl na kwotę 35 250,00 PLN brutto.

Za najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym uznana została oferta złożona przez TAC&MED POLAND KRZYSZTOF DRYLA, Prałkowce 264/9, 37-700 Przemyśl na kwotę 35 250,00 PLN brutto.