W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia wykonawcy na zakup i dostawę medycznego wyposażenia do centrum szkoleń w ramach projektu „SOS – ratunek – centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych” informujemy, iż zostały złożone następujące oferty:

CZĘŚĆ PIERWSZA

  1. “BOXMET MEDICAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce na kwotę 18637,13 PLN brutto
  2. SINMED Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Granicznej 32B, 44-178 Przyszowice na kwotę 17659,22 PLN brutto.
  3. Łukasz Czarnecki CZARMED z siedzibą przy ul. Kolejowej 21, 95-020 Bedoń Przykościelny na kwotę 13 575,29 PLN brutto.

CZĘŚĆ DRUGA

  1. “BOXMET MEDICAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce na kwotę 43215,65PLN brutto
  2. SINMED Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Granicznej 32B, 44-178 Przyszowice na kwotę 39331,50PLN brutto.
  3. Łukasz Czarnecki CZARMED z siedzibą przy ul. Kolejowej 21, 95-020 Bedoń Przykościelny na kwotę 32 933,04PLN brutto.

Za najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym uznana została

w części I

oferta złożona przezŁukasz Czarnecki CZARMED z siedzibą przy ul. Kolejowej 21, 95-020 Bedoń Przykościelny na kwotę 13 575,29 PLN brutto,

w części II

oferta złożona przezŁukasz Czarnecki CZARMED z siedzibą przy ul. Kolejowej 21, 95-020 Bedoń Przykościelny na kwotę 32 933,04 PLN brutto.