Projekty


Projekt w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020Wspólny Komitet Monitorujący (WKM) zatwierdził wyniki pierwszego naboru wniosków złożonych w ramach Celu Tematycznego Bezpieczeństwo. WKM zadecydował o przyznaniu dofinansowania 17 projektom z puli 143, które w drugim etapie naboru przeszły z wynikiem pozytywnym ocenę administracyjną i kwalifikowalności.

Nasz projekt „SOS – rescue – the training center for organizing and operating cross-border rescue actions” uzyskał w ocenie 96 punktów i uplasował się na 2 miejscu na liście rankingowej.

Liderem projektu jest Fundacja SOS – na ratunek [SOS – rescue Foundation].

Partnerami w projekcie są:

  • Львівська обласна контрольно-рятувальна служба туристсько-спортивної спілки України [Lviv regional control and rescue service of tourist-sports association of Ukraine]
  • Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Grupa Bieszczadzka [Mountain Volunteer Search and Rescue – Bieszczady Group]
  • Gmina Ustrzyki Dolne [Municipality Ustrzyki Dolne]

Głównym celem projektu jest zorganizowanie koordynacji akcji ratowniczych prowadzonych w Bieszczadach po obu stronach granicy oraz skrócenie czasu reakcji po otrzymaniu wezwania o pomoc.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez działania realizujące poniższe cele szczegółowe:

  • Powstanie centrum koordynacji i szkoleń w Polsce oraz modernizacja bazy partnera ukraińskiego.
  • Wyposażenie partnerów w urządzenia i sprzęt do koordynacji i prowadzenia akcji ratowniczych.
  • Podniesienie kwalifikacji służb ratowniczych poprzez różnorodne szkolenia
  • Upowszechnienie wiedzy o bezpieczeństwie w górach poprzez mitingi.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się w zakładce PROJEKT SOS – RATUNEK.

Materiały informacyjne o projekcie dostępne są do pobrania TUTAJ