Projekty


Film dokumentalny “Lutek. Legenda Bieszczadów”


Film, który zamierzamy zrealizować pokaże człowieka – Ludwika “Lutka” Pińczuka, jego poświęcenie i historię jaką po sobie zostawia a przede wszystkim wpływ jaki odcisnęły na nim Bieszczady – “Kapuściane góry”. Dzięki temu, że wszystko działo się w terenie dzikim i trudno dostępnym, widz będzie mógł docenić znaczenie i wagę dzieła “Lutka”. Jedno jest pewne – Ludwik Pińczuk jest postacią, o której można napisać wiele scenariuszy. Film jednak ma być dokumentem o człowieku prawdziwym.

Reżyserami dokumentu „Lutek. Legenda Bieszczadów” – filmu pełnometrażowego są Robert Żurakowski i Małgorzata Mielcarek, którzy mają
już w dorobku produkcję trzech filmów dokumentalnych o tematyce górskiej: “Jerzy Hajdukiewicz. Człowiek gór” – 2015, “Tadeusz Gąsienica Giewont.
Bez ale” – 2016, „Piotr Malinowski. 33 zgłoś się…” – 2017.

Fundacja SOS – na ratunek od samego początku wspiera realizację filmu spełniając w ten sposób jeden ze swoich kardynalnych celów
tj. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem filmu na portalu zrzutka.pl oraz wsparcia inicjatywy poprzez udostępnianie w mediach społecznościowych oraz wsparcie finansowe.

Możesz nam pomóc utrwalić część wspaniałej historii Bieszczadów!

 

Informacja dla osób chcących dokonać wsparcia przez PayPal -> wystarczy kliknąć w link:
http://sos-naratunek.pl/donate/
a następnie wpisać lub wybrać kwotę, kliknąć “Dorzuć się”, wybrać PayPal jako formę płatności, uzupełnić dane i sfinalizować wpłatę.Projekt w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
PL-BY-UA 2014-2020Wspólny Komitet Monitorujący (WKM) zatwierdził wyniki pierwszego naboru wniosków złożonych w ramach Celu Tematycznego Bezpieczeństwo. WKM zadecydował o przyznaniu dofinansowania 17 projektom z puli 143, które w drugim etapie naboru przeszły z wynikiem pozytywnym ocenę administracyjną i kwalifikowalności.

Nasz projekt „SOS – rescue – the training center for organizing and operating cross-border rescue actions” uzyskał w ocenie 96 punktów i uplasował się na 2 miejscu na liście rankingowej.

Liderem projektu jest Fundacja SOS – na ratunek [SOS – rescue Foundation].

Partnerami w projekcie są:

  • Львівська обласна контрольно-рятувальна служба туристсько-спортивної спілки України [Lviv regional control and rescue service of tourist-sports association of Ukraine]
  • Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Grupa Bieszczadzka [Mountain Volunteer Search and Rescue – Bieszczady Group]
  • Gmina Ustrzyki Dolne [Municipality Ustrzyki Dolne]

Głównym celem projektu jest zorganizowanie koordynacji akcji ratowniczych prowadzonych w Bieszczadach po obu stronach granicy oraz skrócenie czasu reakcji po otrzymaniu wezwania o pomoc.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez działania realizujące poniższe cele szczegółowe:

  • Powstanie centrum koordynacji i szkoleń w Polsce oraz modernizacja bazy partnera ukraińskiego.
  • Wyposażenie partnerów w urządzenia i sprzęt do koordynacji i prowadzenia akcji ratowniczych.
  • Podniesienie kwalifikacji służb ratowniczych poprzez różnorodne szkolenia
  • Upowszechnienie wiedzy o bezpieczeństwie w górach poprzez mitingi.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się w zakładce PROJEKT SOS – RATUNEK.

Materiały informacyjne o projekcie dostępne są do pobrania TUTAJ