Centrum szkoleniowe w Równi jest najważniejszym działaniem inwestycyjnym projektu SOS RATUNEK i powstaje w ramach rozbudowy, przebudowy i modernizacji dawnego budynku szkoły podstawowej w Równi.

Prace budowlane były prowadzone od maja 2019 roku przez Gminę Ustrzyki Dolne i obejmowały m.in.:

  • nadbudowę łącznika na wysokości 1 piętra budynku,
  • budowę nowej klatki schodowej z windą dostosowaną dla osób niepełnosprawnych,
  • modernizacja i adaptacja pomieszczeń pod nowe przeznaczenie – sale symulacyjne i szkoleniowe, magazyny sprzętu szkoleniowego, pokoje treningowe, regeneracyjne, wsparcia psychologicznego, pomocy poszkodowanym, administracyjne,
  • modernizacja sieci elektrycznej, ogrzewania i hydrauliki,
  • modernizacja systemu wentylacji/klimatyzacji i przeciwpożarowego.

Zdjęcia przedstawiające chronologiczny postęp prac budowlanych

Autorzy zdjęć: Magdalena Florkiewicz (Gmina Ustrzyki Dolne), Andrzej Górski (UDK).