(PL) W dniach 7-9 marca odbyło się oficjalne spotkanie Komitetu Sterującego Projektu #SOSRESCUE, podczas którego podsumowano pierwsze dwa miesiące realizacji skupiające się głównie na sprawach formalnych i przygotowaniach do realizacji części merytorycznej. Dodatkowo gościliśmy w siedzibie Ukraińskiego Czerwonego Krzyża i mieliśmy przyjemność zaprezentować projekt Dyrektorowi UCK.

(EN) The official meeting of the #SOSRESCUE Project Steering Committee took place on 7-9 March, during which the first two months of the implementation were summarized. This period was focused mainly on formal issues and preparations for the implementation of the factual part. Additionally, we visited the headquarters of the Ukrainian Red Cross and we had the pleasure to present the project to the Director of URC.