Partnerzy


Partnerzy Fundacji SOS na Ratunek

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Grupa Bieszczadzka

to jedna z siedmiu grup regionalnych GOPR, która została powołana do działania w 1961 roku. Grupa prowadzi działalność ratowniczą na terenie Bieszczadów i Beskidu Niskiego.

Stacja Centralna grupy znajduje się w Sanoku przy ul. Adama Mickiewicza 49, a Rejonowe Stacje Ratownictwa Górskiego znajdują się w Ustrzykach Górnych i Cisnej gdzie całodobowo przez cały rok dyżurują ratownicy. Na Połoninie Wetlińskiej i w Dukli znajdują się dyżurki sezonowe. Grupa zrzesza ponad 200 ratowników, którzy czuwają nad bezpieczeństwem turystów w górach.

Gmina Ustrzyki Dolne

Gmina Ustrzyki Dolne to jeden z najpiękniejszych regionów Podkarpacia, szczególnie Bieszczadów. Geograficznie leży w paśmie Gór Sanocko – Turczańskich. Dużą część powierzchni gminy zajmują lasy. Jest to mieszany starodrzew stanowiący część ogromnego kompleksu leśnego ciągnącego się od Słowacji po Ukrainę, a zarazem element otaczającego miasto od północy i wschodu Parku Krajobrazowego Gór Słonnych.

Ustrzyki Dolne to liczący 12 tysięcy mieszkańców ośrodek miejski, położony w południowo – wschodniej części województwa podkarpackiego, siedziba gminy i powiatu bieszczadzkiego. Ważny drogowy i kolejowy węzeł komunikacyjny leżący na trasie tak zwanej Małej i Dużej Obwodnicy Bieszczadzkiej, duży ośrodek turystyczny i usługowy. Liczne atrakcje turystyczne i zaplecze okołoturystyczne wpływają pozytywnie na wizerunek gminy Ustrzyki Dolne jako gminy turystycznej. Przez miasto przebiega europejski dział wodny z rzeką Strwiąż, która należy do zlewiska Morza Czarnego. Od północy i wschodu otacza miasto pasmo Gór Słonnych z licznymi rezerwatami i pomnikami przyrody.

Na terenie gminy istnieją znakomite warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej z wyznakowanymi szlakami turystycznymi. Teren gminy nadaje się także do uprawiania turystyki konnej, a położony niedaleko Zalew Soliński, do którego ma dostęp ustrzycka gmina stwarza wyśmienite warunki do uprawiania sportów wodnych i wędkarstwa.

W mieście znajdują się obiekty rekreacyjno – sportowe takie jak: Zespół Basenów Delfin o bardzo wysokim standardzie, Hala Sportowa, stadion sportowy z pełnym zapleczem, sale gimnastyczne, boiska do piłki ręcznej, siatkowej, koszykowej i nożnej oraz korty tenisowe.

Miasto jest siedzibą Ośrodka Naukowo – Dydaktycznego Bieszczadzkiego Parku Narodowego ze wzorowo urządzonym Bieszczadzkim Muzeum Przyrodniczym. Bogactwem tego rejonu jest unikatowa historia tych ziem z zachowaną bogatą architekturą sakralna i innymi zabytkami.

Lviv regional control and rescue service of tourist-sports association of Ukraine

Powstała w 1977 r., jako jednostka strukturalna związków zawodowych. Po upadku ZSRR w 1992 r. z kadry osobowej tej jednostki została utworzona dzisiejsza organizacja społeczna – Lwowska Obwodowa Służba Kontrolno-Ratownicza Związku Turystyki i Sportu Ukrainy.

Geografia działalności:
Ukraina (wcześniej tylko terytorium obwodu lwowskiego, obecnie ograniczenia te zostały zniesione przez ustawodawstwo ukraińskie, zakres działalności obejmuje całą Ukrainę i to zostało zapisane w Statucie organizacji). Głównym terenem działalności pozostaje obszar Karpat bez podziału administracyjnego.

Rodzaj działalności:
Poszukiwanie i ratownictwo w górach, górskich rzekach, w ośrodkach narciarstwa wysokogórskiego, prace wysokościowe (alpinistyka przemysłowa). Pomoc w organizacji i przygotowaniu imprez turystycznych i sportowych w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa uczestników.

Posiadane urządzenia i sprzęt organizacji:
samochód UAZ (sanitarka stara i zużyta), jeden quad, jeden skuter śnieżny. Sprzęt wodny – tratwa, trzy katamarany. Komplet sprzętu dla grupy od 4 do 8 osobowej do pracy na skałach. Cztery zestawy ratownictwa lawinowego, jak również transport i sprzęt własny ratowników.

Liczba członków:
35 ratowników, 17 – kandydatów na ratowników.

Dodatkowe informacje:
Jednostka współpracuje z Ukraińskim Czerwonym Krzyżem. Częściowo finansowana przez projekty i wpływy za wykonane roboty i usługi, nie finansowana z budżetu państwowego. Państwowa służba ratownictwa górskiego na Ukrainie została zlikwidowana, jej funkcje obecnie pełnią pododdziały strażackie (służba Ministerstwa Nadzwyczajnych Sytuacji), nie znający specyfiki ratownictwa górskiego. System ratownictwa górskiego, jak również cały system państwowej służby ratownictwa w sytuacjach nadzwyczajnych (DSNS) znajduje się w stanie reorganizacji.