Ze względu na brak ofert do godz. 10:00 dnia 07.10.2021r, zapytanie ofertowe na zakup i dostawę zestawu zróżnicowanych narzędzi do podtrzymania życia z dnia 29.09.2021 r. w związku z realizacją projektu nr PLBU.03.02.00-18-0508/17-00 „SOS – ratunek – centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych” zostaje nierozstrzygnięte.