Ze względu na brak ofert do godz. 10:00 dnia 05.10.2021r, zapytanie ofertowe na  szkolenia medyczne dla ratowników górskich z dnia 27.09.2021 r. w związku z realizacją projektu nr PLBU.03.02.00-18-0508/17-00 „SOS – ratunek – centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych” zostaje nierozstrzygnięte.