2016 – październik – grudzień

Opracowanie koncepcji projektu.

2016-12-30

Złożenie tzw. concept note do pierwszego etapu konkursu w ramach pierwszego naboru Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

2017-03-15

Komisja Wyboru Projektów Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 oceniła koncepcje projektów złożonych w ramach pierwszego naboru wniosków dot. Celu Tematycznego Bezpieczeństwo. Przedstawiciele władz centralnych i regionalnych ze wszystkich trzech państw wchodzących w skład Komisji rekomendowali do drugiego etapu konkursu wszystkie koncepcje ocenione pozytywnie – w sumie 172 projekty.

Nasz projekt uzyskał jedną z najwyższych ocen punktowych – 40 pkt. i został rekomendowany do drugiego etapu konkursu.

Źródło: http://pbu2020.eu/pl/news/101

2017 – marzec – czerwiec

Opracowanie pełnej wersji projektu.

2017-06-27

Złożenie tzw. full application form do drugiego etapu konkursu w ramach pierwszego naboru Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

2018-01-10

Wspólny Sekretariat Techniczny zakończył ocenę administracyjną i kwalifikowalności pełnych wniosków (full application form) o dofinansowanie złożonych w celu tematycznym Bezpieczeństwo w ramach pierwszego naboru wniosków Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Spośród 172 projektów zaproszonych do drugiego etapu naboru, wnioskodawcy złożyli 160 wniosków. W wyniku oceny administracyjnej i kwalifikowalności otrzymanej dokumentacji, do oceny jakościowej Sekretariat zatwierdził 142 projekty.

Źródło: http://pbu2020.eu/pl/news/449

2018-03-22

Wspólny Komitet Monitorujący (WKM) zatwierdził wyniki pierwszego naboru wniosków złożonych w ramach celu tematycznego Bezpieczeństwo.

WKM zadecydował o przyznaniu dofinansowania 17 projektom z puli 143, które w drugim etapie naboru przeszły z wynikiem pozytywnym ocenę administracyjną i kwalifikowalności.

Nasz projekt uzyskał 96 pkt. i uplasował się na drugim miejscu listy projektów wybranych do dofinansowania.

Źródło: http://pbu2020.eu/pl/news/495

2018 – marzec – sierpień

Negocjacje budżetu projektu przed podpisaniem umowy grantowej.

2018-09-14

Umowa o dofinansowanie naszego projektu została podpisana w Lutowiskach w ramach Karpackich Dni Dobrosąsiedztwa.
Podpisanie umowy poprzedziła prezentacja projektu poprowadzona przez Jana Balickiego.

Podpisy pod umową grantową złożyli: Adam Hamryszczak podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Przemysław Barczentewicz – prezes Fundacji SOS na ratunek i ratownik GOPR.

– Żeby to bezpieczeństwo zapewnić, potrzebne jest wsparcie ratowników. Dlatego stworzenie profesjonalnego centrum koordynacyjno-szkoleniowego w Równi, wyposażenie go w najlepszy sprzęt, ale także wsparcie infrastruktury po stronie ukraińskiej jest bardzo ważne – mówił wiceminister Adam Hamryszczak podczas podpisania umowy.

 

2019-2020

Zakończył się remont i modernizacja ośrodka szkoleniowego w Równi. Partner Gmina Ustrzyki Dolne zrealizował zadanie na sumę 611 588,82 euro.

W ramach projektu wyremontowano budynek szkoły w Równi. Prace odbyły  się jeszcze w 2019 roku m.in. nadbudowano łącznik na wysokości 1 piętra, zbudowano nową klatkę schodową wraz z windą dla niepełnosprawnych, zmodernizowano i zaadaptowano pomieszczenia pod sale szkoleniowe, sale konferencyjne, magazyny sprzętu szkoleniowego, pokoje regeneracyjne. Dodatkowo zmodernizowano sieć elektryczną, hydraulikę, system ogrzewania i wentylacji/klimatyzacji oraz system przeciwpożarowy.

Budynek wyposażono w sprzęt do budowy ciała oraz regeneracji: wanna z hydromasażem, lampa do rehabilitacji, aparat do elektroterapi, stół do masażu, bieżnia, orbitek, stepper, masażer, atlas,  maty, rollery

Budynek jest oddany i gotowy do użycia.

2021-02-22

Zakup wyposażenia do Centrum Szkoleniowego przez Fundację SOS – Wyposażenie multimedialne do sali konferencyjnej

2021-03-02

Wycieczka po projektach. Film zrealizowany przez CBC programme Poland-Beaurus-Ukraine 2014-2020
http://sos-naratunek.pl/wycieczka-po-projektach/

2021-03-02

Promocja filmiku z wkorzystaniem drona na stronie CBC Programme PBU
https://www.facebook.com/PBU2020/posts/867978770415167

2021-03-24

Promocja projektu w filmie Interreg 30 lat razem
https://www.facebook.com/GBiGOPR/posts/1568054850054292

2021-04-08

Projekt tygodnia
https://www.facebook.com/PBU2020/posts/880747342471643

2021-06-29

Pierwsze w Europie odnalezienie poszukiwanego za pomocą drona zakupionego przez GOPR Bieszczady w ramach projektu SOSRESCUE
https://www.facebook.com/GBiGOPR/posts/1638620526331057

2021-07-04

O dronach w głównym wydaniu wiadomości Polsatu
https://www.polsatnews.pl/wideo-program/20210704-wydarzenia-1850_6792142/

2021-08-05

Zakup wyposażenia – zestaw ubrań dlla ratownika górskiego przez partnera GOPR Bieszczady
https://www.facebook.com/sosnaratunek/posts/4066291490134713

2021-11-26

Zakup wyposażenia do Centrum Szkoleniowego przez Fundację SOS – Zestaw manekinów do ćwiczeń ratowniczych

2021-12-30

Zakup materiałów promocyjnych przez Fundację SOS

2021-12-30

Artykuł w echu połonin na temat podsumowania projektu -str.4-5

Echo grudzien 2021-www

2021-12-12

Szkolenie z hipotermii
https://www.facebook.com/GBiGOPR/posts/pfbid02nWcRxf2tBwHtzMb2qvJaDj8AjWubgH8hZGA3heANfv4EorDWUiVMgPogE6JYU4JKl

2022-01-10/18

Realizacja szkolenia z zakresu medycyny taktycznej TCCC – basic i advanced
https://www.facebook.com/sosnaratunek/posts/pfbid0kjr3eQNDs1DboRH52oJgM4eVYeuvMo6gMdYk5ayuee2uNUzjF4sJ5fuiJyrjpFNPl

2022-02-21/23

Realizacja szkolenia z zakresu The International Trauma Life Support
https://m.facebook.com/sosnaratunek/posts/pfbid02z634K8RVUyY7r2TAMxXXgRedHSdcDefBQyMSmGDzGCbnn8LwrB6hDWcPd2SKBBfEl?_rdr

2022-03-14/15

Realizacja szkolenia z zakresu The Advanced Life Support

2022-04-7/8

Realizacja szkolenia z zakresu The European Pediatric Life Support

2022-05-31

Zakup i dostawa sprzętu do Centrum Szkoleniowego w Równi – Medyczne wyposażenie w trudnych warunkach, Zaawansowany sprzęt ratowniczy

2022-06-02

Przeprowadzenie szkolenia transborder traninig przez GOPR Bieszczady
https://www.facebook.com/GBiGOPR/posts/pfbid02533LMj8GqCBtt7b6vqaXroQrGbWNgx6epU7AwfKCXNTMHyroaTbcf6NX8ekk7N7hl

2022 czerwiec

Artykuł w echu połonin na temat podsumowania projektu -str.8-9 oraz informacja o szkoleniu transborder training realizowanym przez GOPR Bieszczady na stronie 12-13
Echo czerwiec 2022-www

2022-07-08

Uczestnictow ratownika GOPR w konferencji i wykład o wykorzystaniu dronów zakupionych z projektu
https://www.facebook.com/GBiGOPR/posts/pfbid02DaCXzd6S4JLFxSvFStFcMm1KMSXGV9BJWhnhnAvhEhbVNkjPjMYeLt7BDXaEeThSl

2022-07-23

Fundacja SOS oraz GOPR Bieszczady uczestniczyła w pikniku w Zamościu, podczas którego różni beneficjenci programu prezentowali swoje projekty. Nasi ratownicy z wieży zamojskiego ratusza poprowadzili tyrolkę, z której ewakuowali na potrzeby pokazu pozoranta. Uczestnicy pikniku mogli zobaczyć również samochód operacyjny oraz jego wyposażenie.
https://www.facebook.com/GBiGOPR/posts/pfbid02wTaWUyB1e3rx7y5KZ43w4umnBwyeSd1VNdrkKM4e9mmieYWZX62xpFaFiXL19vnrl
https://www.facebook.com/GBiGOPR/posts/pfbid02LCcsU1m7vKfMAacBaDioxZjpgbqEQMdMK7dcNxyd8UdohckzWma1QNyf29GAxNtnl
https://www.instagram.com/reel/CgXKhUgDhBd/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.facebook.com/sosnaratunek/posts/pfbid02iouUEgWAh5DJ2pnez24DAvKdjNTgegQ1wg5X5eE6BxqCLapSTG1xxa2E5d5DXcM2l

2022-09-16

Został przeprowadzony event na temat bezpieczeństwa w górach
https://www.facebook.com/sosnaratunek/posts/pfbid0UD6FSRBsYfTy3QAFR9qgThKu6dCjheQTiMM5p4W7WBHsLKZvMrhwBu7VSQhJuhW7l

 

2022-09-26

Zakup i dostawa sprzętu do Centrum Szkoleniowego w Równi – Medyczne wyposażenie do Centrum Szkoleń

2022 grudzień

Artykuł w echu połonin na temat podsumowania projektu -str.4-6

Echo grudzien 2022-www

2023-01-13

Filmik promujący nasz projekt wyprodukowany przez  CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine.
https://www.facebook.com/sosnaratunek/posts/pfbid0224vq6y9AbhJjbuzAJHpHVrp2UHMVFFAqVZ7RVECQzS5DDT79XTDQELAzavC8Vw8Ul

2023-01-23

O naszym projekcie ukazał się artykuł w magazynie projektowym CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine.
https://www.facebook.com/sosnaratunek/posts/pfbid02VRyFTNb9WCJtLVPMPidyHGdAexaLNKQnnnzmmjjkqtGVX3Q6mtDypkA7B7VeJtJml

2023-01-27

GOPR Bieszczady pokazuję jaki sprzęt zakupiła w ramach projektu
https://www.facebook.com/GBiGOPR/posts/pfbid02Do5wjJWjmRNhUMYmbQV6BBgEVzwuH53mFG7PTQfcHj4fV2zYjb5bStQYxGKpD7bXl