2018-12-11, Sanok

Fundacja SOS-NA RATUNEK informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe  1/SOS/2018/SOSRESCUE na wykonanie usługi audytora projektu wpłynęła 1 oferta, która nie zawierała wszystkich wymaganych załączników w związku z czym nie została wybrana.

W postępowaniu nie wyłoniono wykonawcy.

Kolejne postępowanie dotyczące wyboru audytora zostanie ogłoszone w najbliższym czasie.