2018-12-31, Sanok

Fundacja SOS – na ratunek informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 2/SOS/2018/SOSRESCUE na wykonanie usługi audytora projektu wpłynęły 2 oferty, które zostały złożone przez:

  • Konsorcjum: Audit-Lab Sp. z o.o. i DPC A. Danylczenko i Spółka Sp. J.
  • GRUPA GUMUŁKA – AUDYT SP. Z O.O. SP.K.

Złożone oferty spełniły wymogi formalne.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Konsorcjum: Audit-Lab Sp. z o.o. i DPC A. Danylczenko i Spółka Sp. J.

18-12-31_information from the selection of the offer