Sanok, 2018-12-14
Szanowni PaństwoFundacja SOS – na ratunek  ponownie zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie audytów projektu PLBU.03.02.00-18-0508/17-00 „SOS – rescue – the training center for organizing and operating cross-border rescue  actions”.
Liczymy na Państwa oferty.
Z wyrazami szacunku
Adam Balicki
Wiceprezes

Pliki do pobrania:

18-12-14 offer inquiry – auditor

18-12-14 attachment No. 1 to the request for proposal

18-12-14 attachment No. 2 to the request for proposal

18-12-14 attachment No. 3 to the request for proposal

18-12-14 attachment No. 4 to the request for proposal